Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Żołnierzy z Monte Cassino
w Polanicy Zdroju

logo szkoły


Sztandar szkolny


Herb
Polanicy Zdroju
www.polanica.pl

O naszym mieście

Monitoring  w szkole

SUDETY- POLANICA ZDRÓJ

  Miasto w województwie dolnośląskim (powiat kłodzki). Na zachodnim skraju Kotliny Kłodzkiej,u podnóża gór Stołowych i Bystrzyckich, nad Bystrzycą Dusznicką (lewy dopływ Nysy Kłodzkiej), na wys. 380 m. - 7,5 tys. mieszk. (1998). Uzdrowisko powstało w XIX w. p.n. Altheide Bad; pierwszy zakład kąpielowy 1829; połączenie kol. 1890; rozwój od pocz. XX w.; od 1945 w Polsce, równocześnie otrzymała prawa miejskie (obecna nazwa po 1945). Uzdrowisko (szczawy wodorowęglanowo-wapniowe ze śladami radonu) i ośrodek wypoczynkowy; leczy się głównie choroby układu pokarmowego i układu krążenia (zwłaszcza serca); sanatoria, szpitale uzdrowiskowe, domy wczasowo-sanatoryjne, zakład przyrodoleczn., pijalnia wód; szpitale kardiologii dziecięcej oraz chirurgii plastycznej; huta szkła gosp., zakład szkła artyst., tartak,  rozlewnia wód mineralnych; w Polanicy-Zdrju odbywają się: Międzynarodowy Turniej Szachowy im. A. Rubinsteina, Ogólnopolski Festiwal Filmów Krótkometrażowych, koncerty muzyki kameralnej i organowej; w Sokołówce (część Polanicy-Zdroju) Muzeum Misyjne oo. Marianów (zbiory etnograficzne z terenów misyjnych).

więcej

  SUDETY, stare góry zrębowe w pd.-zach. Polsce, pn. Czechach oraz w Niemczech (zach. skraj Sudetów), część Masywu Czeskiego; ciagną się na dł. ok. 300 km i szer. 50 km, od G. Łużyckich na zach. do Bramy Morawskiej na wsch.; od pn. graniczą (wzdłuż linii uskoku brzeżnego) z Przedgórzem Sudeckim.Budowa geologiczna. Sudety jako jednostka tektoniczna powstały w wyniku licznych faz orogenez prekambryjskich i paleozoicznych; ostatecznemu sfałdowaniu i usztywnieniu uległy podczas orogenezy hercyńskiej; każdemu cyklowi orogenicznemu towarzyszył b. silny magmatyzm i metamorfizm. Wskutek licznych faz fałdowań i głębokiej erozji, która spowodowała odsłonięcie krystal. partii gór, Sudety mają b. skomplikowan± budowę, określaną jako mozaikowa; najstarszym masywem Sudetów są prekambryjskie gnejsy G. Sowich; równolegle do masywu przebiegają młodsze łuki fałdowe, zrastające się ze sobą przy jego narożach; wśród skał sudeckich dominują prekambryjskie i staropaleozoiczne gnejsy, amfibolity, gabra, marmury, kwarcyty i różne łupki krystal. oraz młodopaleozoiczne szarogłazy, zlepieńce, wapienie, piaskowce, granitoidy i skały wylewne. Na zrównanej (zdenudowanej) powierzchni hercyńskich Sudetów osadziły się wapienne i okruchowe skały górnego permu, triasu, kredy i kenozoiku. W trzeciorzędzie, w wyniku orogenezy alpejskiej, Sudety zostały morfologicznie odmłodzone; uległy potrzaskaniu, część środka. została wypiętrzona w postaci zrębu wzdłuż wielkich uskoków brzeżnych (na pd.-zach. uskok sudecki, na pn.-wsch. - uskok przedsudecki); ruchom tektonicznym towarzyszyły intensywne wylewy law bazaltowych. Na obszarze Polski rozróżnia się: Sudety Zachodnie, Sudety Środkowe i Sudety Wschodnie; Sudety Zachodnie ciągną się od Nysy Łużyckiej (na zach.) do Kotliny Kamiennogórskiej (na wsch.); w ich skład wchodzą: G. Izerskie, Karkonosze, z najwyższym szczytem Sudetów - Śnieżką (1602 m), Kotlina Jeleniogórska, G. Kaczawskie i Rudawy Janowickie; Sudety Środkowe ciągną się od Kotliny Kamiennogórskiej do przełęczy Kłodzkiej i Międzyleskiej; obejmują Kotlinę Kłodzką i góry: Kamienne, Wałbrzyskie, Sowie, Bardzkie, Stołowe, Orlickie (Orlica, 1084 m), Bystrzyckie; Sudety Wschodnie ciągną się od Kotliny Kłodzkiej do Bramy Morawskiej (Czechy); w ich skład wchodzą: Masyw Śnieżnika (Śnieżnik, 1425 m) z G. Bialskimi oraz góry Złote i Opawskie. Do Sudetów należą ponadto G. Łużyckie (w Czechach i Niemczech) oraz Jesioniki (Pradziad, 1492 m) i G. Odrzańskie (w Czechach). Wskutek długiego okresu rozwoju rzeźby Sudetów przeważają długie grzbiety o łagodnych stokach i płaskich wierzchowinach, ponad którymi wznosz± się łagodne kopuły szczytów (twardzielcowe pagóry); działalność lodowców górskich w okresie ostatniego zlodowacenia zaznaczyła się tylko w Karkonoszach.Sudety mają klimat górski z wpływami oceanicznymi; średnia temp. w lipcu, na wys. 600 m, wynosi 15°C, w styczniu -3°C, na ¦nieżce 8°C w lipcu i -7°C w styczniu; opady od 800 mm (u podnóża) do 1200 mm (na grzbietach), występujące przez cały rok, jednak z wyraĽnym maksimum w lipcu; duży udział mają także opady zimowe w postaci śniegu. Przez Sudety przebiega dział wodny między dorzeczami Odry, Łaby i Dunaju; większe rzeki wypływające z Sudetów: Nysa Łużycka, Bóbr z Kwisą, Kaczawa, Bystrzyca, Nysa Kłodzka, Opawa, Łaba z Izerą, Úpą i Orlicą, oraz Morawa; niektóre z nich (Nysa Kłodzka, Kwisa, Bóbr, Bystrzyca) są wykorzystywane w celach energetycznych. Świat roślinny Sudetów układa się w wyraĽne piętra; w reglu dolnym (450-1000 m) miejsce pierwotnych lasów jodłowo-bukowych zajęły przeważnie kultury świerka; regiel górny (do 1250 m) tworzy naturalny świerkowy bór wysokogórski; w Karkonoszach ponad granicą lasu rozciąga się piętro kosówki, na Śnieżce - piętro alp.; w Sudetach Wschodnich ponad granicą lasu występują łąki wyskogórskie; rozpowszechnione są torfowiska (z reliktami glacjalnymi); lasy, zwł. w zach. i pd.-zach. części Sudetów, silnie zdegradowane (np. lasy w G. Izerskich); w Karkonoszach utworzono 2 parki nar. - po stronie pol. i czes., a w G. Stołowych - Park Narodowy Gór Stołowych.Ważniejsze bogactwa miner.: węgiel kam. i brun., rudy miedzi, niklu, cyny, chromu, żelaza, arsenu, baryt, kamienie bud., zwł. granity i bazalty; gł. m. w Sudetach: Jelenia Góra, Wałbrzych, Nowa Ruda, Kłodzko; liczne źródła miner. (gł. szczawy). Znane uzdrowiska: Świeradów-Zdrój, Cieplice Śląskie-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Polanica-Zdrój, Lądek-Zdrój. Sudety należą do najlepiej zagospodarowanych turystycznie regionów Polski i Czech .

   KŁODZKA, KOTLINA, śródgórska kotlina w Sudetach Środk., największa w całym pasmie Sudetów (ok. 500 km2); region graniczny z Sudetami Wsch.; od pn. otoczona górami Suchymi i Sowimi, od wsch. - Bardzkimi, Złotymi, Bialskimi i Masywem Śnieżnika, od zach. - górami Stołowymi i Bystrzyckimi; na dnie kotliny zachowane osady rzeczne, lodowcowe i lodowcowo-jeziorne związane ze zlodowaceniami krak. i środkowopol.; faliste dno kotliny na wys. 350-450 m przecina Nysa Kłodzka z l. dopływem - Ścinawką; w części K.K. pokrytej lessem występują żyzne gleby - tereny roln.; atrakcyjny region turyst., wczasowy i uzdrowiskowy (Polanica-Zdrój); gł. m.: Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka.

Gazeta

Szkolny Duszek

 

Klubu Młodego Przyrodnika

Wyjazd do Wrześni
IV Sejmik Karpacki

Dyktanda

PRZYJAŹŃ 
POLSKO - CZESKA

PRZYJAŹŃ 
POLSKO - NIEMIECKA

Ciekawe strony

Ochrona Środowiska
w naszej szkole

Monte Cassino

więcej

Główna strona        wycieczki       sport w szkole      pracownicy szkoły      oddział klasy 0         plan_lekcji      patron_szkoły      dyskoteki        kalendarz_szkoły      Wielka_Orkiestra_Ś.P.         mikołajki         o_szkole         galeria zdjęć       aktualności         statut szkoły      nauczyciele       adres      opieka_szkolna      biblioteka