O SZKOLE  /  GALERIA ZDJĘĆ  /  AKTUALNOŚCI  /  STATUT SZKOŁY  /  NAUCZYCIELE  /  KONTAKT  / 

MENU

Aktualności

Samorząd szkolny

Sport

Dyskoteki

Mikołajki

WOŚP

Wycieczki

KALENDARZ SZKOŁY

Wywiadówki

Biuletyn informacyjny

Kalendarz szkoły

Szkolny Duszek (gazetka szkolna)

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Aktualności

Nauczyciele

Galeria zdjęć

PRACOWNICY SZKOŁY

Nauczyciele

Administracja

POCZET SZTANDAROWY


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. ŻOŁNIERZY Z MONTE CASSINO
w Polanicy Zdroju

 

      Nasza szkoła położona jest w malowniczej, uzdrowiskowej miejscowości.
Znajduje się w nowoczesnym, pięknym i dużym budynku przy ul. Wojska
Polskiego 23. W głównej części mieszczą się sale lekcyjne, sekretariat, pokój nauczycielski, w nieco oddalonej - gabinety dyrektora szkoły, księgowej i pielęgniarki szkolnej oraz stomatologa.

Zarówno uczniowie jak i nauczyciele korzystają także z innych części budynku: ze stołówki, biblioteki i czytelni szkolnej wraz z gabinetem pedagoga szkolnego, sali sportowo – widowiskowej, placu  zabaw , orlika i małej salki gimnastycznej.

   W czasie wolnym od zajęć edukacyjnych uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach w świetlicy szkolnej, świetlicy profilaktyczno-wychowawczej. Promyk”, zajęciach sportowych w ramach UKS, a także pracować w kołach zainteresowań. Uczniowie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi objęci są zajęciami logopedycznymi, wyrównawczymi i korekcyjno-kompensacyjnymi.

    Pracujemy zgodnie z przyjętym programem wychowania, który zapewnia wszechstronny rozwój ucznia. Mamy bardzo dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną, która liczy 28 osób, a także 9 osób obsługi i administracji.

  W pracy dydaktyczno wychowawczej wciąż poszukujemy ciekawszych, lepszych form i metod pracy. Systematycznie podnosimy swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. W naszej szkole stwarzamy dobrą, przyjacielską atmosferę, sprzyjającą rozwojowi osobowości naszych 339 uczniów, którzy pobierają naukę w 14 oddziałach, a także 50 maluchom w dwóch oddziałach przedszkolnych.

  W dniu 13. 12. 1997 r. szkole nadano imię „Żołnierzy z Monte Cassino” i ufundowano sztandar upamiętniający tych bohaterów i ich słynną bitwę.

   Szkoła nasza została wybudowana w 1958 roku i w roku 2003 obchodzimy 45 rocznicę jej powstania. Pierwszym jej dyrektorem był pan Franciszek Wytyczak.

Obecnie dyrektorem szkoły jest pan mgr Dariusz Kłonowski, a jego zastępcą  pani mgr Bogumiła Rozwadowska.

   W roku szkolnym 2002/2003 cała szkoła brała udział w konkursie „Szkoła z klasą” i uzyskała ten zaszczytny tytuł.

    Szkoła od 2002 roku prowadzi segregacje odpadów. Uczniowie uczestniczą w różnych konkursach organizowanych na terenie szkoły i poza nią. Do tradycji należą dwutygodniowe dyżury każdej klasy, spotkania z kombatantami, którzy walczyli pod Monte Cassino, apele z okazji uroczystości szkolnych i państwowych, zabawy i dyskoteki szkolne.

    W trakcie roku szkolnego poza godzinami lekcyjnymi oraz podczas wakacji pomieszczenia szkolne wynajmowane są na treningi sportowe różnych klubów, także spoza Polanicy Zdroju, konferencje, targi, zabawy i turnieje sportowe.
 

 

UROCZYSTOŚCI
IMPREZY

60-lecie szkoły i
20-lecie imienia szkoły 2018

50-lecie szkoły 2008


Występ teatralny nauczycieli 17.05.2008

Patron szkoły

Zdjęcia archiwalne

Przyjaźń-Polsko Czeska

DRUKI DO POBRANIA

Statut Szkoły

Usprawiedliwienia

Plan lekcji

Ubezpieczenia

Podręczniki

Regulaminy

Rekrutacja

POLANICA-ZDRÓJ

Polanica-Zdrój

www.polanica.pl


Szkoła Podstawowa nr 2 w Polanicy-Zdroju im. Żołnierzy z Monte Casino