O SZKOLE  /  GALERIA ZDJĘĆ  /  AKTUALNOŚCI  /  STATUT SZKOŁY  /  NAUCZYCIELE  /  KONTAKT  / 

MENU

Aktualności

Samorząd szkolny

Sport

Dyskoteki

Mikołajki

WOŚP

Wycieczki

KALENDARZ SZKOŁY

Wywiadówki

Biuletyn informacyjny

Kalendarz szkoły

Szkolny Duszek (gazetka szkolna)

ODDZIAŁY ZEROWE

Aktualności

Nauczyciele

Galeria zdjęć

PRACOWNICY SZKOŁY

Nauczyciele

Administracja

POCZET SZTANDAROWY


 

Pragniemy zaprosić na finał Obchodów Jubileuszowych,
który odbędzie się 18. maja 2018 roku,
 w 74. rocznicę zwycięstwa Polaków  w walce o Monte Cassino.

 

Tutaj do pobrania formularz zgłoszenia do konkursu,
 który rozstrzygnięty zostanie w czasie Wielkiego Jubileuszu.


REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO DLA KLAS II –III
 

 

 

„ NIEDŹWIADEK WOJTEK
PRZYJACIEL ŻOŁNIERZY ARMII ANDERSA”

Organizowanego z okazji 60-lecia Szkoły i 20-lecia nadania Szkole Imienia.   Kierowany jest do uczniów Szkół zrzeszonych w Stowarzyszeniu Klubu Szkół i Organizacji „Monte Cassino”.

 

I. Cele konkursu:

1. Pogłębianie wiedzy historycznej dotyczącej losów żołnierzy Armii Andersa.

2. Przybliżenie uczniom historii Niedźwiadka Wojtka.

3. Kształtowanie postaw patriotycznych.

4. Doskonalenie mowy ojczystej poprzez własny proces twórczy.

II. Uczestnicy konkursu:

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas II-III szkoły podstawowej.

2. Uczestnictwo w konkursie zapewnia uczniom nadesłanie pracy konkursowej w termie i formie określonej niniejszym regulaminem.

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jeden wiersz dowolny pod względem gatunkowym i wersyfikacyjnym (wcześniej niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach).

III. Wymagania konkursowe:

1. Wiersz może być napisany ręcznie lub komputerowo.

2. Oceniane będą: realizacja pomysłu, zawartość merytoryczna, kompozycja, poprawność ortograficzna, interpunkcyjna i językowo-stylistyczna oraz bogactwo słownictwa, środków stylistycznych, estetyka pracy.

IV. Przebieg konkursu:

1. Konkurs jest jednoetapowy.

2. Prace konkursowe będą oceniane w jednej kategorii kl. II – III i zostaną przyznane
I, II i III miejsca.

3. Ogłoszenie wyników nastąpi 18 maja 2018 r. w czasie uroczystości Święta Szkoły.

4. Wręczenie nagród odbędzie się we wrześniu 2018 r. w trakcie Sejmiku Młodzieży Karpackiej. O dokładnym terminie zwycięzcy zostaną poinformowani przez swojego opiekuna.

5. Liczba uczestników nie jest określona. Mogą przystąpić do niego wszyscy zainteresowani uczniowie klas II i III.

V. Termin składania prac:

1. Prace w formie papierowej lub elektronicznej należy przesyłać do 15 kwietnia 2018 r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju, ul. Wojska Polskiego 23,  57-320 Polanica-Zdrój, e-mail - poczta@sp2.com.pl

VI. Komisja konkursowa:

1.Komisja konkursowa zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.

VII. Proponowana literatura:

Łukasz Wierzbicki „Dziadek i Niedźwiadek”

VIII. Informacje ogólne:

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest dołączyć do pracy Kartę Zgłoszeniową, która jest jednocześnie oświadczeniem dotyczącym wykorzystania danych osobowych i praw autorskich.

2. Organizator konkursu nie odsyła prac konkursowych i zastrzega sobie prawo do publikacji pracy i wizerunku autora.

IX. Organizator konkursu i adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju, ul. Wojska Polskiego 23, 57-320 Polanica-Zdrój, tel/faks - (074) 8 681 427, e-mail - poczta@sp2.com.pl

X. Koordynator konkursu

Bogumiła Rozwadowska   tel.602 618 876

 

 

UROCZYSTOŚCI
IMPREZY

60-lecie szkoły 2018

KONKURSY
REGULAMINY

z okazji
 60-lecia szkoły
 i 20-lecia nadania szkole imienia

 KONKURS PLASTYCZNO -TECHNICZNY

KONKURS POETYCKI DLA KLAS II –III

KONKURS LITERACKI

KONKURS PLASTYCZNY


DRUKI DO POBRANIA

Statut Szkoły

Usprawiedliwienia

Plan lekcji

Ubezpieczenia

Podręczniki

Regulaminy

Rekrutacja

POLANICA-ZDRÓJ

Polanica-Zdrój

www.polanica.pl


Szkoła Podstawowa nr 2 w Polanicy-Zdroju im. Żołnierzy z Monte Casino