Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Żołnierzy z Monte Cassino
w Polanicy Zdroju

logo szkoły


Sztandar szkolny


Herb
Polanicy Zdroju
www.polanica.pl

O naszym mieście

Monitoring  w szkole

Klubu Młodego Przyrodnika

Nasz Park Zdrojowy – Trzecim najpiękniejszym w Polsce

     W zeszłym roku szkolnym Klub Młodego Przyrodnika pracował nad projektem „Parki i ogrody oczami młodzieży”. Efektem jego pracy było opracowanie przewodnika po Parku Zdrojowym w Polanicy Zdroju oraz ścieżki dydaktycznej na jego terenie. Wszystko to zostało ostatecznie opublikowane w postaci książki pt. „Parki i ogrody województwa dolnośląskiego” oraz zaprezentowane w internecie na stronne www. parki. org. Dodatkowo powstał film dydaktyczny pod takim samym tytułem, w  którym ukazana została praca naszego zespołu.
    Dodatkowym sukcesem dla naszej szkoły było otrzymanie certyfikatu i zajęcie przez Park Zdrojowy III miejsca w ogólnopolskim konkursie na „Najpiękniejszy Polski Park 2007”, sponsorowanym przez firmę Briggs&Stratton – producenta silników spalinowych. Szkoła wygrała ponadto kosiarkę spalinową.
    Jeszcze raz serdecznie dziękuję Wam, moi młodzi przyrodnicy za waszą pracę i wielkie chęci. Bez Waszego zaangażowania nie moglibyśmy się dzisiaj cieszyć tymi sukcesami. Składam również podziękowania naszym doradcom – p. Annie Stępek i p. Beacie Muziewicz oraz Dyrektorowi p. Dariuszowi Kłonowskiemu za wsparcie naszych działań.

Joanna Jerszyńska - Mazur


Grupa uczniów – członków Klubu Młodego Przyrodnika pracująca nad projektem w roku szkolnym 2006/2007

Gazeta

Szkolny Duszek

 

Klubu Młodego Przyrodnika

Wyjazd do Wrześni
IV Sejmik Karpacki

Dyktanda

PRZYJAŹŃ 
POLSKO - CZESKA

PRZYJAŹŃ 
POLSKO - NIEMIECKA

Ciekawe strony

Ochrona Środowiska
w naszej szkole

Monte Cassino

więcej

Ciekawe strony

Główna strona        wycieczki       sport w szkole      pracownicy szkoły      oddział klasy 0         plan_lekcji      patron_szkoły      dyskoteki        kalendarz_szkoły      Wielka_Orkiestra_Ś.P.         mikołajki         o_szkole         galeria zdjęć       aktualności         statut szkoły      nauczyciele       adres      opieka_szkolna