Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Żołnierzy z Monte Cassino
w Polanicy Zdroju

logo szkoły


Sztandar szkolny


Herb
Polanicy Zdroju
www.polanica.pl

O naszym mieście

Monitoring  w szkole

 Kamery w Szkole

       W październiku 2004r. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy Zdroju przyjęła do realizacji program pt. „ Szkoła bezpieczna i przyjazna dziecku”. W ramach programu realizowane są spotkania, prelekcje, warsztaty z uczniami, rodzicami, nauczycielami na temat zagrożeń i metod zapobiegania im. Ważnym elementem naszych działań jest zainstalowanie telewizji przemysłowej na terenie szkoły. Umiejscowienie kamer w newralgicznych miejscach szkoły ( wejścia, szatnia, ciągi komunikacyjne) poprawiło już w znacznym stopniu zachowanie uczniów a tym samym ich bezpieczeństwo. Uczniowie świadomi „ stałego dozoru” wykazują większe zdyscyplinowanie, co przekłada się na zmniejszenie ilości wypadków w szkole. Również nie notujemy kradzieży a także wymuszeń.
      Pojawienie się kamer również wpłynęło pozytywnie na zachowanie, postępowanie uczniów Regionalnej Szkoły Turystycznej mieszczącej się  w naszym budynku.
W dobie nasilających się zagrożeń podjęte działania zwiększają prestiż szkoły, spotkały się z wysoka oceną rodziców.
      Realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez środków finansowych pochodzących z funduszu prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń  S.A.

 

 

 

 

 

 

Gazeta

Szkolny Duszek

 

Zdjęcia
archiwalne
szkoły

Klubu Młodego Przyrodnika

Wyjazd do Wrześni
IV Sejmik Karpacki

Dyktanda

PRZYJAŹŃ 
POLSKO - CZESKA

PRZYJAŹŃ 
POLSKO - NIEMIECKA

Ciekawe strony

Ochrona Środowiska
w naszej szkole

Monte Cassino

więcej

Główna strona        wycieczki       sport w szkole      pracownicy szkoły      oddział klasy 0         plan_lekcji      patron_szkoły      dyskoteki        kalendarz_szkoły      Wielka_Orkiestra_Ś.P.         mikołajki         o_szkole         galeria zdjęć       aktualności         statut szkoły      nauczyciele       adres      opieka_szkolna      biblioteka