Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Żołnierzy z Monte Cassino
w Polanicy Zdroju

logo szkoły


Sztandar szkolny


Herb
Polanicy Zdroju
www.polanica.pl

O naszym mieście

Monitoring  w szkole


17  MAJA  2008  
 

Złote Gody „Dwójki”

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość spotkały się w tym szczególnym czasie i wyjątkowym miejscu, 17 maja 2008, przy ulicy Wojska Polskiego 23, w naszym pięknym mieście, Polanicy - Zdroju.

Społeczność Szkoły Podstawowe nr 2 obchodziła 50 – tą rocznicę swojego istnienia.
         W ten piękny, słoneczny dzień spotkaliśmy się na placu apelowym, by wyruszyć w towarzystwie pocztów sztandarowych naszej szkoły i szkół zaprzyjaźnionych, zaproszonych Gości, Rodziców i Przyjaciół naszej placówki, na czele z orkiestra dętą, przez miasto w kierunku naszego Kościoła Parafialnego. Tam miało miejsce wydarzenie niezwykłe. Liturgii Mszy Świętej przewodniczył Jego Ekscelencja ksiądz biskup Ignacy Dec, ordynariusz świdnicki, w asyście naszego proboszcza, księdza prałata Antoniego Kopacza i wielu zaproszonych księży. Jego Ekscelencja ksiądz biskup w pięknych, mądrych, poruszających słowach gratulował nam Jubileuszu Złotych Godów. Wspomniał także naszych patronów, Żołnierzy z Monte Cassino, którzy oddali życie za to, abyśmy mogli uczyć się, pracować, żyć w wolnej i niepodległej Polsce.

Do oprawy Mszy Świętej zaproszono nie tylko wspaniale śpiewające dzieci, ale także nauczycieli naszej szkoły. Narracja, czytanie Słowa Bożego, modlitwa wiernych, niesienie darów - rzadko mamy okazję w sposób tak szczególny uczestniczyć w tym wydarzeniu, tym razem właśnie tak było. Na zakończenie uroczystości pan dyrektor Dariusz Kłonowski - w pięknych słowach i pani wicedyrektor Bogumiła Rozwadowska - wiązanką kwiatów, podziękowali księdzu biskupowi za obecność, modlitwę i błogosławieństwo, a księdzu proboszczowi za kilkunastoletnią duchową opiekę nad naszą Szkołą.

Po Mszy Świętej powróciliśmy do naszej Alma Mater. Tu, na placu apelowym, flaga wciągnięta na maszt i hymn państwowy, poprzedziły część oficjalną, w czasie której pan Dyrektor serdecznie powitał dostojnych gości: Jego Ekscelencję księdza biskupa Ignacego Deca i pozostałych duchownych, przewodniczącą Rady Miasta panią Magdę Ptaszek i Radnych naszego miasta, burmistrza miasta Jerzego Terleckiego, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół, przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń, poczty sztandarowe, wszystkich zaproszonych Gości.

            Potem nastąpiła chwila wyjątkowa, odsłonięcie umieszczonej przy wejściu do szkoły, tablicy pamiątkowej, ufundowanej przez Radę Rodziców. Dokonali tego jej byli przewodniczący Barbara: Kurowska-Orłowska, Edward Futoma oraz obecna przewodnicząca Jolanta Szelest. Na tablicy czytamy słowa, których autorem jest nasza koleżanka, nauczyciel języka polskiego i historii, pani Beata Muziewicz „Pamiętamy o przeszłości, myślą wybiegamy w przyszłość, maksymalnie wykorzystujemy teraźniejszość”. I kolejna doniosła chwila - odsłonięcie pomnika, który kształtem przypomina rozpostarte skrzydła orła i w swoim wyrazie nawiązuje do tradycji Karpackich. Jest to również znak unoszących się wysoko naszych myśli, dążeń, aspiracji. Dokonują tego długoletnie, emerytowane już, nauczycielki naszej szkoły pani Maria Bielecka i pani Krystyna Gowsz, a także autor projektu i wykonawca pomnika pan Henryk Szypuła, artysta malarz, nauczyciel plastyki w naszej szkole. Obie te pamiątki zostają poświecone przez księdza biskupa.

Pan Dyrektor przypomniał, że uroczystości nasze nieprzypadkowo odbywają się 17 maja w przededniu 64 – tej rocznicy Bitwy pod Monte Cassino. Składając wiązanki kwiatów przed tablicą znamionową szkoły, przypomnieliśmy wszystkim o heroicznych czynach naszych Patronów.

Następnie „szeroko” otworzyliśmy drzwi naszej placówki. W progu Gości „wita” Ściana Pamięci z wizerunkami naszych patronów i wielkie logo szkoły, a także mniej oficjalny symbol - tęcza nawiązująca do kolorystyki naszej szkoły, zwanej potocznie „kolorową szkołą”.

Przechodząc dalej Goście mogą zobaczyć przygotowane wystawy. W pierwszej kolejności, oczywiście przechowywane z wielkim szacunkiem i pietyzmem, kroniki szkolne, te sprzed kilku, kilkunastu lat, także i tę najstarszą sprzed 50. lat. Dalej możemy podziwiać prace naszych dzieci wykonane w konkursach ogłoszonych z okazji Jubileuszu. Są to piękne plakaty, prace literackie, wywiady z ludźmi związanymi ze szkołą i albumy przypominające i upamiętniające minione 50 lat. Kilka kroków dalej, oglądając ekspozycję w szklanych gablotach, Goście mogą poznać ważne momenty w życiu szkoły jako placówki, jej osiągnięcia, tytuły, sukcesy, ale przede wszystkim to, co najcenniejsze - trofea naszych uczniów. Odnoszone sukcesy w konkursach interdyscyplinarnych i recytatorskich, matematycznych, przyrodniczych, plastycznych, muzycznych i sportowych dokumentują dyplomy, puchary, statuetki, medale, podziękowania i gratulacje. To nasze sukcesy z lat ostatnich, ale przecież tradycja naszej szkoły sięga 50. lat. Nie mogło więc zabraknąć dyplomów sprzed kilkunastu i kilkudziesięciu lat. Wiele osób odnalazło tam swoje nazwiska i odszukało w pamięci te wyjątkowe chwile. I w końcu przechodzimy do miejsca wyjątkowego Izby Pamięci, której przyświeca myśl gen. Władysława Anders: „Odrzućmy wszystko, co nas dzieli. Przyjmijmy wszystko, co nas łączy”. Tam właśnie zgromadziliśmy pamiątki z 10 - cio letniego okresu przynależności do Rodziny Karpackiej. Dokumenty potwierdzające nadanie imienia i wręczenia sztandaru, pamiątki, w tym najcenniejsza, urna z ziemią spod Monte Cassino, medale, którymi udekorowano nasz sztandar, oryginalne zdjęcia, gratulacje, podziękowania. Piękną pamiątką są tabla, na których rozpoznajemy naszych kolegów - sztandarowych i koleżanki – asystę, którzy wraz ze sztandarem przemierzyli tysiące kilometrów, spotkali setki wspaniałych ludzi, odwiedzili dziesiątki miejsc, uświetnili wiele pięknych i podniosłych uroczystości. Prezentacja nasza nie była by tak piękna i bogata, gdyby nie wystawa prac naszej koleżanki, wieloletniego sekretarza szkoły, pani Miry Koteckiej.

Goście mogli wyrazić swoje uczucia i emocje wpisując się do Złotej Księgi. Obok wielu życzeń, podziękowań, wspomnień czytamy słowa księdza biskupa: „Dziękuję serdecznie za zaproszenie na uroczystości 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 w Polanicy Zdroju. Gratuluję wszystkich dokonań. Życzę obfitości Bożych Łask na dalszą działalność Złotej Jubilatki. Niech Szkoła cieszy się dobrymi Absolwentami, niech wychowuje wspaniale młode pokolenia na chwałę Pana Boga oraz pożytku Kościoła i Ojczyzny”. Cieszą i wzruszają również słowa uczennicy pierwszej klasy w roku 1958 pani Grażyny Radmerskiej (Midury) „Cofnęłam się o 50 lat, wtedy miałam lat osiem i … tyle przed sobą. Piękna uroczystość, mnóstwo pamiątek i Księga Pamiątkowa z lat 1958 – 196… odnalazłam w niej zdjęcia swoich nauczycieli, kolegów, tyle wzruszeń”.

W holu szkoły, na wielkim ekranie multimedialna prezentacja zdjęć z ostatnich 50 – lat. Wielu Gości zatrzymuje się na chwilę i zostaje na dłużej, ponieważ rozpoznaje na zdjęciach swoich nauczycieli, dyrektorów, koleżanki, kolegów i … siebie.

Na dalszą część uroczystości zaprosiliśmy wszystkich do Kina „Światowid”. Tę część uroczystości poprowadzili uczniowie: Julia Iwańska i Oskar Doroszuk, a w rolę kronikarza wcieliła się Gabriela Nakwasińska.

Były to chwile, w których wszyscy obecni mogli choć na chwilę zatrzymać się, zadumać, powspominać, a my mogliśmy podziękować tym, którzy stali się cząstką historii naszej szkoły. Każda z uhonorowanych przez nas osób, oprócz podziękowań i gratulacji, z rąk pani Dyrektor i pana Dyrektora, otrzymała piękną Statuetkę w kształcie rozpostartych orlich skrzydeł w raz z certyfikatem. Otrzymali ją Ci, którzy tworzyli zręby nowo powstałej szkoły: Tadeusz Winiarski, Jerzy Bartosz i Bolesław Jaśkiewicz i Ci, którzy byli wieloletnimi pracownikami naszej szkoły: Danuta Serafin, Maria Borsowska, Krystyna Bregin, Barbara Bykowska, Ewa Golecka, Wilhelmina Januszewska, Krystyna Lampart, Józefa Mihułka, Jadwiga Sasuła, Bogdan Podlecki, Anna Błoch, Irena Tabak, Jan Tabak. Podziękowaliśmy również tym, którzy „zbudowali” nam nową szkołę: Teresie Banderze, Janowi Pisarczykowi, Aleksandrze Wolf-Klimowicz, Krystynie Kidziak i tym, którzy niemal całe swoje zawodowe życie związali z naszą placówką: Marii Bieleckiej, Krystynie Gowsz, Barbarze Biernackiej, Cecylii Ciochoń, Zofii Skowron, Mirosławie Koteckiej. Wręczyliśmy również statuetki osobom, które przez lata wspierały i nadal wspierają działalność naszej szkoły: Prezesowi Stowarzyszenia Byłych Żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie „Karpatczycy” panu Tadeuszowi Czerkawskiemu, księdzu prałatowi Antoniemu Kopaczowi proboszczowi naszej parafii, Starszemu Wizytatorowi Wiktorowi Wańczykowi, burmistrzowi Miasta Polanicy-Zdroju Jerzemu Terleckiemu i panu pułkownikowi Adamowi Mazgule.

Dwa ostatnie „Orły” zostały wręczone przez przedstawicielki Rady Rodziców. Byłe uczennice, mamy naszych obecnych uczniów, panie: Jolanta Szelest i Kinga Wyszyńska przekazały je w ręce pana dyrektora Dariusza Kłonowskiego i pani wicedyrektor Bogumiły Rozwadowskiej wypowiadając w sposób żartobliwy charakterystykę swoich byłych nauczycieli i obecnych laureatów nagrody.

Oprawę całej uroczystości uświetniły pieśni patriotyczne brawurowo wykonane przez nasz szkolny chór.

Następnie wszyscy mieli okazję zobaczyć laureatów wielu konkursów międzyszkolnych, powiatowych, wojewódzkich, a także zdobywców nagród w konkursie ogłoszonym z okazji 50 -lecia szkoły. Te dzieci to nasza chluba i radość, a także przyszłość naszej szkoły, miasta i ojczyzny.

Całą uroczystość zakończyliśmy wesołym programem artystycznym. Znowu były wspomnienia, śmiech i wzruszenie.

I na koniec akcent niezwykły, skoro urodziny to musiał być tort, fajerwerki i jeszcze życzenia od dzieci:

„Życzymy Ci szkoło, abyś długo żyła,

jeszcze dzieciom naszym i wnukom służyła.

Byś wciąż dla nas dobre, wielkie serce miała,

abyś dnia każdego śmiechem rozbrzmiewała”

Dzień ten na długo pozostanie w naszej pamięci, a życzenia zobowiązujemy się realizować każdego dnia przez następne 50 lat..

 
 
   

Zdjęcia
archiwalne
szkoły

PRZYJAŹŃ
POLSKO - CZESKA

PRZYJAŹŃ
POLSKO - NIEMIECKA

Monte Cassino

IV operacja
zdobycia Monte
Cassino, kryptonim
„Diadem”

zobacz
Pogoda w kotlinie

Ciekawe strony

Ochrona Środowiska
w naszej szkole

Główna strona       wycieczki      sport w szkole      pracownicy szkoły       oddział klasy 0       plan_lekcji       patron_szkoły      dyskoteki       kalendarz_szkoły       Wielka_Orkiestra_Ś.P.       mikołajki       o_szkole      galeria zdjęć      aktualności       statut szkoły      nauczyciele       adres        opieka_szkolna